pompa yetkili servisidir
KALİTE POLİTİKAMIZ
  • Bu politikanın sürekliliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki ana başlıkları belirlemiştir.
  • Müşterilerimizin üretim ve hizmetlerinin aksamaması için, ihtiyaçlarını etkili ve güvenilir olarak sağlamak.
  • Bu amaçla dünyadaki teknolojileri, standartları sürekli izleyerek müşterilerinin beklentilerini aşan ürünler sunmak.
  • Müşterilerimize en uygun fiyat, en üstün kalite ve amaca uygun olarak zamanında güvenilir ürünleri sunmak.
  • Ürünlerimizin sürekli ve sorunsuz hizmet verebilmeleri için satış öncesi ve sonrası dokümantasyon ve teknik destekleri zamanında ve tam olarak vermek.
  • Çalışanlarının sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına almak, bağlılığını ve memnuniyetini artırmak amacıyla sürekli aktiviteler düzenleyerek eğitim ve bireysel gelişimini artırmak, şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda bilgi, sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım ruhunu sürekli zinde tutmak.
  • Tedarikçileri ile sıkı ve sürekli iş birliği kurarak gelişmelerini sağlamak, sonuçları izlemek, hizmet zinciri halkalarının tümünün sağlamlığından emin olmak
TUNCAL POMPA VİTRİN